MATLAB zlehka - Deep learning na tři řádky

Published on Friday, June 21, 2019

Úvod do deep learningu s pomocí Matlabu publikovaný na itnetwork.cz.

https://www.itnetwork.cz/software/matlab/matlab-zlehka-deep-learning-na-tri-radky