Matlab zlehka - Vektory a matice dějství druhé

Published on Wednesday, May 29, 2019

Druhý článek o maticích a vektorech v Matlabu publikovaný na itnetwork.cz.

https://www.itnetwork.cz/software/matlab/matlab-zlehka-vektory-a-matice-dejstvi-prvni