Matlab zlehka - Vektory a matice dějství první

Published on Monday, March 4, 2019

První článek vektorech a maticích v Matlabu publikovaný na itnetwork.cz.

https://www.itnetwork.cz/software/matlab/matlab-zlehka-vektory-a-matice-dejstvi-prvni